Våre fabrikker

MAGGY har produksjonen sin i Kina og India. Selv om avstanden mellom tegnebordet og våre fabrikkmedarbeidere er stor, har vi tett kontakt. Vi reiser ofte på fabrikkbesøk og har lokale ansatte som følger produksjonen daglig.

Gjennom den internasjonale kontrakten Code of Conduct, sikrer vi at vår produksjon følger tydelige etiske retningslinjer. Rettferdig lønn, trygge omgivelser og humane arbeidstider er noe vi legger stor vekt på. Vi har også strenge restriksjoner hva angår bruk av kjemikalier, regulert av det europeiske kjemikalieregelverket REACH.